پروژه آماده ارزشیابی عملکرد و کیفیت خدمات بیمارستانی در spss

عنوان پروژه : پروژه آماده داده کاوی
نرم افزار مورد استفاده : spss
گزارش : دارد
شماره پروژه : 28882
فرمت فایل : str
خرید1
دیدگاه0

تومان 75,000

بازدیدهای محصول63