پروژه آماده اضافه کردن نوفه سفید گاوسی به مقطع لرزه ای در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 28413
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 50,000

بازدیدهای محصول50