پروژه آماده الگوریتم خوشه بندی DBSCAN با پایتون

عنوان پروژه : پروژه یادگیری ماشین با پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 16317
فرمت فایل : py و ipynb
خرید2
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول150