پروژه آماده الگوریتم خوشه بندی Means با پایتون

عنوان پروژه : پروژه یادگیری ماشین با پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 16317
فرمت فایل : py و ipynb
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول74