پروژه آماده با متغیری به نام سن در spss

عنوان پروژه : پروژه آماده داده کاوی
نرم افزار مورد استفاده : spss
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 7907
فرمت فایل : sav
خرید0
دیدگاه0

تومان 40,000

بازدیدهای محصول24