پروژه آماده به دست آوردن جرم ثابت الکترون در پایتون

عنوان پروژه : پروژه آماده پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 27894
فرمت فایل : py
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول9