پروژه آماده تابع XOR  از یک شبکه دولایه در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : کد 2
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول9