پروژه آماده تعیین پیک سیگنال ECG در متلب

عنوان پروژه : پروژه الگوریتم ژنتیک با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 6455
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 98,000

بازدیدهای محصول21