پروژه آماده تکنولوژی tsmc 180 nm در ADS

عنوان پروژه : پروژه آماده ADS
نرم افزار مورد استفاده : ADS
گزارش : دارد
شماره پروژه : 59156
فرمت فایل : cfg و s2p
خرید0
دیدگاه0

تومان 60,000

بازدیدهای محصول16