پروژه آماده داده کاوی داده های دیابت در نرم افزار وکا

عنوان پروژه : پروژه آماده وکا
نرم افزار مورد استفاده : وکا (WEKA)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 30436
فرمت فایل : arff
خرید0
دیدگاه0

تومان 75,000

بازدیدهای محصول4