پروژه آماده رشته مکانیک با نرم افزار فلوئنت

عنوان پروژه : پروژه آماده رشته مکانیک با نرم افزار فلوئنت
نرم افزار مورد استفاده : فلوئنت (FLUENT)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 35855
فرمت فایل : pdf
خرید0
دیدگاه0

تومان 150,000

بازدیدهای محصول126