پروژه آماده رگرسیون سلسله مراتبی در spss

عنوان پروژه : پروژه آماده داده کاوی
نرم افزار مورد استفاده : spss
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 7918
فرمت فایل : sav
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول19