پروژه آماده شبکه عصبى feed forward در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 5304
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول11