پروژه آماده شکل دهی فلزات با آباکوس

عنوان پروژه : پروژه آماده با آباکوس
نرم افزار مورد استفاده : آباکوس (ABAQUS)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 43055
فرمت فایل : ZIP
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول67