پروژه آماده قطعه بندی تومور مغزی با روش یادیگیری Unet در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 33553
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 98,000

بازدیدهای محصول66