پروژه آماده محاسبه انتگرال عددی به روش ذوزنقه ای در فرترن

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 25191 - 3
فرمت فایل : f90
خرید1
دیدگاه0

تومان 39,000

بازدیدهای محصول48