پروژه آماده مدل آشفتگی K-epsilon در پایتون

عنوان پروژه : پروژه آماده پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 28603
فرمت فایل : py
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول7