پروژه آماده مدل دینامیکی گلخانه کشاورزی با استفاده از شبیه سازی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 25408
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 89,000

بازدیدهای محصول71