پروژه آماده مکانیک شکست مهندسی در آباکوس

عنوان پروژه : پروژه آماده با آباکوس
نرم افزار مورد استفاده : آباکوس (ABAQUS)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 29504
فرمت فایل : cae و ...
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول124