پروژه آماده پیاده سازی طبقه بندی بیز در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 29411
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 60,000

بازدیدهای محصول67