پروژه آماده پیش بینی قیمت پایانی روز بعد سهام در شبکه عصبی در متلب

عنوان پروژه : پروژه متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 26611
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 95,000

بازدیدهای محصول91