پروژه آماده کنترلر با یادگیری تقویتی برای ecg در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 5957
فرمت فایل : m/slx
خرید0
دیدگاه0

تومان 110,000

بازدیدهای محصول15