پروژه امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته با برنامه نویسی در R

عنوان پروژه : پروژه آماده با R
زبان مورد استفاده : برنامه نویسی R
گزارش : دارد
فرمت فایل : R فایل
کد پروژه : 28345
خرید0
دیدگاه0

تومان 88,000

بازدیدهای محصول118