تصمیم گیری و حل مسئله با شغل سرپرستی فروش شرکت تولید ساعت

عنوان پروژه : پروژه رشته مدیریت بازرگانی
نرم افزار مورد استفاده : word
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 44578
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول11