پروژه آماده حذف نویز تصویر با استفاده از فیلتر گاوسی در متلب

عنوان پروژه : پروژه متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 22706
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 97,000

بازدیدهای محصول51