پروژه رگرسیون خطی برای درس روش های آماری

عنوان پروژه : پروژه آماده رگرسیون خطی
نرم افزار مورد استفاده : ...
گزارش : دارد
شماره پروژه : 50756
فرمت فایل : zip
خرید0
دیدگاه0

تومان 95,000

بازدیدهای محصول57