پروژه شبیه سازی آشکار ساز در نرم افزار مدلسیم به کمک زبان vhdl

عنوان پروژه : پروژه آماده مولتی سیم
نرم افزار مورد استفاده : مولتی سیم (Multisim)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 26336
فرمت فایل : ms14 و wlf و vhd
خرید0
دیدگاه0

تومان 99,000

بازدیدهای محصول100