عملکرد ژنراتور سنکرون در دو حالت کار عادی و اتصال کوتاه در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 32928
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 95,000

بازدیدهای محصول74