پروژه پردازش تصویر صاف کردن و تیز کردن تصویر با متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب
گزارش : فیلم دارد
شماره پروژه : 26436
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول70