پیاده سازی الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی تابع دو متغیره در متلب

عنوان پروژه : پروژه الگوریتم ژنتیک با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 27515
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول94