پیاده سازی توزیع قد در روش توزیع گوسی با متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 59087
فرمت فایل : slx
خرید0
دیدگاه0

تومان 60,000

بازدیدهای محصول17