پیاده سازی طبقه بند بیز به کمک روش های تخمین توزیع در پایتون

عنوان پروژه : پروژه یادگیری ماشین با پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 27867
فرمت فایل : py و ipynb
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول79