پیش بینی ارقام نویزدار با دیتاست MNSIT و شبکه عصبی در پایتون

عنوان پروژه : داده کاوی با پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 5777
فرمت فایل : py
خرید0
دیدگاه0

تومان 120,000

بازدیدهای محصول7