کاهش اعوجاج و اوال (oval) در اثر جوشکاری در ساخت سکوهای دریایی

عنوان پروژه : تحقیق آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 58039
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 75,000

بازدیدهای محصول10