کد آماده دسته بندی اعداد دستنوشته فارسی با شبکه عصبی در پایتون

عنوان پروژه : پروژه آماده پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 14877
فرمت فایل : ipynb
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول139