کرنش صفحه ای الاستیک-پلاستیک (Mohr-Coulomb) خاکریز در فرترن

عنوان پروژه : پروژه آماده فرترن
نرم افزار مورد استفاده : فرترن (fortran)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 38847
فرمت فایل : f95
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول48