کنترل دور موتور حال با کنترل فیدبک Pid در پروتئوس و کدویژن

عنوان پروژه : پروژه آماده پروتئوس و کدویژن
نرم افزار مورد استفاده : پروتئوس (Proteus)
گزارش : دارد
فرمت فایل : pdsbak و atsln و ...
کد پروژه : 7942
خرید0
دیدگاه0

تومان 120,000

بازدیدهای محصول16