کنترل ردیابی مسیر برای ربات های متحرک چرخدار در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 5149
فرمت فایل : فایل m
خرید0
دیدگاه0

تومان 120,000

بازدیدهای محصول9