مدار CMOS آنالوگ برای مدل سازی شبکه عصبی در HSPICE

عنوان پروژه : پروژه آماده HSPICE
نرم افزار مورد استفاده : HSPICE
گزارش : دارد
شماره پروژه : 24772
فرمت فایل : Hspice
خرید0
دیدگاه0

تومان 98,000

بازدیدهای محصول11