احتمال خطای دمدولاسیونهای باینری در کانال با بهره تصادفی رایلی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 5708
فرمت فایل : فایل m
خرید0
دیدگاه0

تومان 120,000

بازدیدهای محصول7