ترجمه مقاله مدلسازی و شبیه سازی رفتار نویزی کامپیوترهای کوانتومی

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 42030
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول13