خطای مدولاسیونهای باینری در کانال با نویز سفید گوسی جمع شونده در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 5708
فرمت فایل : فایل m
خرید0
دیدگاه0

تومان 120,000

بازدیدهای محصول8