خلاصه نویسی تشکیل شبکه عصبی عمیق با بکارگیری اسکن PET/MR

عنوان پروژه : خلاصه نویسی آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 7216
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 60,000

بازدیدهای محصول16