مساله ناویر استوکس وابسته به زمان دوبعدی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 6397
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 99,000

بازدیدهای محصول12